Retourzendingen

Retourzendingen


  • 1. Retourzendingen zijn uitsluitend mogelijk na schriftelijke toestemming van Pure Business.
  • 2. Producten die speciaal voor Opdrachtgever zijn besteld of vervaardigd, worden niet retour genomen.
  • 3. Alle retourzendingen aan Pure Business zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Stuur ons een bericht